Pravěké dámy a pánové

Jaké tajemství skrývají prehistorická pohřebiště a které naše představy o tehdejších lidských společenstvích mohou vyvrátit? Vizuálně působivý koprodukční dokument diváka zavede do světově proslulých i dosud neznámých, unikátně zpřístupněných nalezišť po celé Evropě….

Koprodukční dokument francouzské režisérky Pauline Coste divákům skrze průzkum paleolitických pohřebišť zprostředkuje překvapivý obraz života lidí před 25 000 lety, který je na hony vzdálen představám, které o tehdejších lidských společenstvích chováme. Ústřední je zde zkoumání tzv. Dámy z Cavillonu, v jejímž hrobě bylo v minulosti nalezeno tolik bohatství, že vědci kostru dlouho přisuzovali muži, neboť se zdráhali uvěřit, že by se takových poct mohlo dostat ženě. Řemeslnou úrovní šperků, které u ní byly nalezeny, současně Dáma z Cavillonu vyvrátila představu o lidech té doby coby primitivních divoších zápasících holýma rukama se šavlozubou zvěří. Detaily předmětů nalezených na pohřebištích ve Francii, Itálii, České republice (Dolních Věstonicích) a Rusku budou v tomto filmu za pomoci nejmodernějších technologií zkoumány z hlediska jejich každodenní funkce, aby se v mozaice objevů a zjištění postupně vyjevil obraz života lidí, kterým byla vedle řemeslné zručnosti zjevně blízká i solidarita, tolerance a do jisté míry i rovnoprávnost. Objevy ukazují, že to, co někdy bývá označováno za lidský konstrukt, bylo ve skutečnosti lidskou přirozeností před desítkami tisíc let.

Credits

  • Pauline Coste, scenáristka a režisérka